:สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::

สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ 146 หมู่ 6 ตำบลพัฒนานิคม

อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

โทรศัพท์ 036-191339 โทรสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::