:สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::

 

 

 :สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::