:สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::

พื้นที่

 

ทิศเหนือ  ติดกับ ตำบลโคกสลุง  ตำบลมะนาวหวาน  ตำบลเพนียด  จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้  ติดกับ ตำบลหินซ้อน  อำเภอแก่งคอย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมะนาวหวาน  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก  ติดกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุร

 

 

       

                

 
  ี

 

 

 

 :สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::